Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

900,000.00

in stock
SKU: Unica-CNTT-THVP-Excel003
Product by: Unica
Hiểu và lập được trọn bộ báo cáo tài chính
Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết, và số liệu tổng hợp
Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính
Phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
Xác định được tình hình tài chính, khả năng sinh lời để đưa quyết định kinh doanh
Nhận diện được rủi ro doanh nghiệp đã, đang và sắp đối mặt, và giảm thiểu rủi ro
Compare