Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC

599,000.00

in stock
SKU: Unica-CNTT-LT003
Product by: Unica
Tự tin xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng ASP.NET MVC
Làm nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của Microsoft
Xây dựng ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet
Tăng khả năng thăng tiến trong công việc
Compare