Lập trình Kotlin toàn tập

700,000.00

in stock
SKU: Unica-CNTT-LT002
Product by: Unica
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
Có khả năng tiếp cận lập trình Android
Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
Tạo ứng dụng android nhanh chóng 
Compare