Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

799,000.00 399,000.00

in stock
SKU: Unica-CNTT-CSDL001
Product by: Unica

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu

Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python…
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Có thể ứng dụng viết Blockchain

Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Compare