Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

699,000.00 299,000.00

in stock
SKU: Unica-CNTT-LT001
Product by: Unica

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trình thực tế giảng viên ứng dụng phương pháp học để tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
Học thêm được một ngôn ngữ lập trình mới để nâng cao các kỹ năng lập trình.
Compare